Antara aspek utama yang harus diberi perhatian dalam kajian kuantitatif

Antara aspek utama yang harus diberi perhatian dalam kajian kuantitatif :

tesisphd
Tesis PhD
 1. Pengenalan-penulisan umum tentang konteks kajian yang dipilih. Berikan sedikit latarbelakang dan situasi tentang aspek yang ingin dikaji.
 2. Aspek pernyataan masalah-Apakah isu dan masalah yang wujud masakini yang anda ingin utarakan? Perlu selari dengan objektif/persoalan kajian anda. Apakah jurang daripada kajian lepas yang ada?
 3. Apakah kerangka konseptual dan kerangka teori kajian anda? Perkaitan antara pembolehubah-pembolehubah perlu diperjelaskan.
 4. Adakah objektif/persoalan kajian anda selari dengan isu dan masalah dalam pernyataan masalah?
 5. Definisi istilah  dan operasional kajian anda. Rujuk kepada literatur berkaitan bukannya kepada definisi daripada kamus.
 6. Kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan pemboleh ubah kajian-Adakah sintesis dan analisis kritikal kajian dilakukan? Adakah wujud jurang dalam kajian lepas yang menyebabkan anda ingin melakukan kajian anda?
 7. Apakah rekabentuk kajian anda? Mengapa anda pilih rekabentuk kajian ini?
 8. Bagaimana sampel kajian/responden dipilih? Perlu diperincikan dalam penulisan. Contohnya: Jangan hanya menyatakan sampel dipilih menggunakan persampelan rawak mudah. Bagaimana proses persampelan rawak mudah itu dilakukan? Perlu diperjelaskan.
 9. Adakah instrumen kajian ditentukan kesahan dan kebolehpercayaan nya? Bagaimana proses tersebut dilakukan? Adakah modifikasi item dibuat? Jika ada, item yang mana? Mengapa diubah? Adakah instrumen itu dibina sendiri oleh pengkaji?
 10. Adakah dapatan kajian anda menjawab persoalan kajian anda? Jangan membuat intepretasi terhadap dapatan anda disini, simpan untuk bahagian perbincangan nanti.
 11. Adakah perbincangan kajian merujuk merujuk kepada kajian lepas/teori serta memberi hujah dan justifikasi terhadap dapatan kajian tersebut? Apakah kajian ini selari atau tidak selari dengan kajian sebelumnya? Mengapa? Harus diingat perbincangan bukannya ulangan daripada dapatan kajian. Disini sepatutnya statistik yang digunakan dalam dapatan tidak dipaparkan lagi.
 12. Apakah sumbangan baru kajian anda? Apakah implikasi kajian anda kepada teori dan amalan?

Aplikasi Padlet

Saya telah menggunakan aplikasi padlet (http://www.padlet.com) semenjak tahun 2017. Tidak perlu lagi tugasan menggunakan kertas. Sangat sesuai untuk mendapat input segera daripada pelajar secara terus. Pelajar boleh menggunakan notebook, tablet, ipad atau mobile phone yang ada talian broadband atau wifi. Aplikasi ini juga boleh di install ke telefon android atau iphone, selain daripada menggunakan browser seperti Chrome. Apa yg ditaip pelajar akan terus keluar diskrin. Input pelajar boleh dibincangkan segera.

Pelajar lain boleh melihat dan membaca apa yang rakan mereka tulis. Boleh simpan, cetak pdf atau share. Ianya bukan saja untuk teks malah boleh dimuatnaik gambar mahupun video. Pelajar juga suka menggunakannya kerana semua tugasan atau perbincangan dalam kumpulan tidak melibatkan kertas dan mudah diakses pada bila-bila masa. Ianya bukan terhad penggunaaan di kelas sahaja tetapi juga boleh diakses dimana-mana asalkan ada talian internet. Versi percuma hanya boleh guna untuk tiga padlet sahaja, tetapi jika dilanggan boleh guna tanpa had.

TERAP KEMAHIRAN BERFIKIR MELALUI PENYOALAN

TERAP KEMAHIRAN BERFIKIR MELALUI PENYOALAN

Peranan guru dalam menerapkan kemahiran berfikir aras tinggi dalam pengajaran amat penting bagi merangsang pelajar supaya mereka turut serta dalam proses pembelajaran. Salah satu cara guru boleh menerapkan kemahiran berfikir semasa mengajar ialah melalui penyoalan. Penyoalan guru merupakan strategi pengajaran dan pembelajaran (PdP) yang boleh merangsang pemikiran pelajar. Melalui penyoalan ini, guru boleh mengesan kefahaman pelajar, menilai keberkesanan pengajaran guru di dalam kelas dan meningkatkan pemikiran pelajar pada aras kognitif yang lebih tinggi.Bagaimanapun, penyoalan guru perlulah dirancang dengan teliti sebelum proses pengajaran berlaku. Penyoalan guru yang dirancang dengan baik akan membolehkan penggunaan soalan secara berkesan semasa pengajaran. Guru boleh menggunakan soalan untuk mencabar pemikiran pelajar atau menimbulkan perasaan ingin tahu dan minat pelajar pada awal pengajaran hinggalah membawa kepada menjawab soalan guru yang dikemukakan secara bertulis. Penggunaan penyoalan dalam proses pengajaran dan pembelajaran (PdP) akan membantu pelajar mendapatkan idea serta mengukuhkannya dalam bentuk pertuturan dan penulisan.Penyoalan guru juga merupakan sebagai satu cara untuk menyampaikan isi kandungan pelajaran kepada pelajarnya. Soalan-soalan yang dikemukakan adalah berpotensi untuk membantu pelajar dalam mencapai keupayaan kognitif yang optimum. Melalui soalan-soalan yang dikemukakan oleh guru dalam proses PdP dapat mendedahkan pelajar menggunakan pengetahuan sedia ada dan membandingkan maklumat yang diperoleh serta menggunakannya untuk penyelesaian masalah. Dengan cara ini, pelajar bertindak secara aktif dan bukannya bertindak secara pasif dalam proses pembelajaran mereka.Jenis Soalan GuruTerdapat beberapa jenis soalan guru yang boleh digunakan dalam pengajaran. Antaranya ialah soalan jenis menumpu yang melibatkan maklumat terus dan berfokus, dan soalan jenis mencapah yang merangkumi soalan terbuka. Soalan jenis menumpu sesuai untuk yang beraras kognitif rendah. Soalan jenis mencapah yang merangkumi soalan terbuka merupakan soalan yang boleh menghasilkan pelbagai jawapan daripada pelajar. Misalnya, dalam pengajaran poligon, guru boleh bertanyakan soalan seperti “Apakah yang kamu boleh beritahu saya tentang poligon?”. Soalan berbentuk terbuka lebih menggalakkan pelajar untuk melatih kemahiran berfikir yang tinggi, iaitu pada peringkat sintesis dan analisis. Guru juga boleh bertanya kepada pelajar “Bolehkah kamu menunjukkan cara lain untuk menyelesaikan masalah ini?” Pelajar boleh menunjukkan pelbagai cara seperti penggunaan simbol, visual, lisan, atau graf dalam menyelesaikan masalah terutama masalah matematik. Melalui cara ini, pelajar dapat berkongsi idea mereka bersama rakan lain untuk menyelesaikan masalah. Justeru, guru seharusnya memberi peluang kepada pelajar untuk tampil ke depan dan menunjukkan cara mereka sendiri dalam menyelesaikan masalah.Guru yang efektif ialah guru yang sentiasa mewujudkan suasana bersoal jawab dan memberi peluang kepada pelajar untuk mengutarakan pendapat mereka semasa dalam proses PdP. Pengajaran yang berkesan memerlukan persekitaran yang kondusif, menggalakkan pelajar berfikir, menyoal dan menyelesaikan masalah.


GURU PERLU MANFAATKAN PELUANG BELAJAR DI PERINGKAT PENGAJIAN TINGGI

GURU PERLU MANFAATKAN PELUANG BELAJAR DI PERINGKAT PENGAJIAN TINGGI

Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tahniah kepada pelajar-pelajar siswazah dalam kalangan guru yang telah mendapat tawaran ke peringkat sarjana dan doktor falsafah di universiti-universiti tempatan baru-baru. Semangat untuk menimba ilmu dalam kalangan guru harus dipuji. Tetapi untuk mengekalkan prestasi yang cemerlang, semangat sahaja tidak mencukupi jika tiada daya tahan dan usaha berterusan. Perlu konsisten dari segi komitmen dan banyak bersabar dalam mengharungi liku-liku dan halangan semasa pembelajaran.Oleh kerana telah bergelar pelajar Sarjana dan Doktor Falsafah maka aspek-aspek penting dalam meningkatkan ilmu dan kemahiran perlulah diambil kira. Guru harus bertanya diri sendiri untuk apa mereka belajar sehingga ke peringkat sarjana atau doktor falsafah. Adakah untuk mendapatkan ilmu atau untuk mendapat sijil atau ijazah semata-mata? Matlamatnya mungkin baik tetapi tindakan yang diambil untuk mencapai hasrat tersebut perlu lah sesuai.Amalan MembacaAmat rugi jika seseorang pelajar tidak mengambil peluang untuk membaca sebanyak mungkin bahan akademik seperti buku dan artikel jurnal dalam menghasilkan tugasan, tesis atau penulisan akademiknya. Kemudahan yang disediakan di perpustakaan haruslah digunakan sepenuhnya kerana universiti telah membelanjakan ribuan jika tidak jutaan ringgit untuk bahan-bahan rujukan terkini termasuk bahan dalam talian. Masa kini juga terdapat sebilangan besar bahan-bahan sumber terbuka yang boleh dimuat turun secara percuma sama ada jurnal, buku atau tesis. Amat mudah sekarang ini untuk mencari bahan-bahan akademik, dengan menggunakan Google Scholar, sejumlah besar bahan-bahan boleh didapati dalam beberapa saat sahaja. Maka tiada alasan lagi untuk menyatakan “rujukan tak cukup”.Wujudkan Kumpulan DiskusiDi peringkat pengajian tinggi memerlukan banyak masa untuk kita berdiskusi, bertukar idea dan berkongsi maklumat. Ini bukan lagi zaman belajar bersendirian. Wujudkan kumpulan untuk belajar dan berdiskusi. Perlu ada semangat tolong menolong dalam kalangan rakan-rakan. Banyak masalah boleh diselesaikan jika bekerjasama. Jangan kita pula menjadi free rider, haruslah juga kita menyumbang kepada kumpulan yang disertai. Melalui perbincangan juga  melatih kita membuat penaakulan selain daripada analisis kritikal terhadap pendapat orang lain.Selalu Berjumpa Penyelia AndaKebiasaannya setiap pelajar mempunyai penyelia yang dilantik. Wujudkan rapport yang baik dengan penyelia. Selalu berjumpa dan berbincang dengan penyelia. Kekerapan berjumpa penyelia dengan waktu yang sesuai harus di bincang bersama. Sibuk mana pun penyelia, dia boleh meluangkan masa untuk pelajarnya. Penyelia yang bertanggungjawab akan sentiasa mengambil tahu tentang kemajuan pelajarnya. Terdapat pelajar yang hanya berjumpa penyelianya di awal dan di akhir semester. Perangai yang tidak sihat ini harus dijauhi.Sertai Seminar-Seminar Kebangsaan dan AntarabangsaSepanjang anda menuntut ilmu sebagai pelajar siswazah jangan lepaskan peluang untuk menyertai seminar-seminar kebangsaan dan antarabangsa. Penyertaan dalam seminar juga membantu anda mendalami dalam bidang ilmu yang anda ceburi selain daripada mendapat maklumat terkini. Peluang inilah yang sepatutnya anda ambil untuk bertemu dan bertukar pandangan dengan peserta seminar yang lain. Jika anda seorang pembentang, maka input yang anda dapat daripada peserta lain boleh membantu memurnikan penulisan atau penyelidikan yang anda sedang lakukan.Sertai Bengkel dan Kursus KemahiranDi sinilah peluang untuk anda meningkatkan kemahiran anda dalam aspek-aspek tertentu. Umpamanya, anda tiada kemahiran menggunakan perisian tertentu atau mempunyai masalah menulis artikel untuk jurnal maka sertai lah bengkel atau kursus yang dikendalikan pihak luar, jabatan anda sendiri mahupun Pusat Siswazah anda. Input daripada pakar-pakar tersebut akan membantu memudahkan kerja anda selain dari memperoleh kemahiran baru.Akhirnya, setiap orang dalam hidupnya perlu mengambil peluang untuk pembelajaran sepanjang hayat bagi mendapatkan ilmu dan kemahiran yang dikehendaki sama ada secara formal atau tidak formal. Apatah lagi jika anda seorang guru, ilmu dan kemahiran anda amat berguna dan diperlukan untuk mendidik murid-murid di sekolah. Dalam menuju abad ke-21, orang yang mempunyai kelebihan ilmu dan kemahiran daripada orang lain sangat membantu dalam kerjaya masa depannya. Daya saing global juga mendesak kita agar sentiasa meningkatkan ilmu dan kemahiran. Bagaimanapun, ilmu dan kemahiran itu hanya boleh dicapai jika disertai komitmen yang tinggi dalam menghadapi sebarang cabaran.

CABARAN GURU DALAM MENGHADAPI REVOLUSI INDUSTRI KE-4

CABARAN GURU DALAM MENGHADAPI REVOLUSI INDUSTRI KE-4

Seorang guru mempunyai amanah dan tanggung jawab yang berat bagi mendidik pelajarnya. Peranan guru perlu selari dengan perkembangan persekitaran pendidikan masa kini. Ini menuntut komitmen guru yang sanggup menghadapi sebarang perubahan dalam abad ke-21 ini. Tiada guru yang mahukan anak didiknya menjadi insan yang tidak berguna. Amanah yang diberikan kepada guru dalam mendidik pelajar perlu digalas dengan sebaik mungkin. Guru perlu teruskan tugas dan tanggung jawab sedia ada dengan penuh dedikasi dan komitmen yang tinggi. Peranan guru kini semakin mencabar, mulai sekarang guru perlu bersedia dalam menghadapi revolusi industri ke-empat. Untuk revolusi pendidikan menjadi kenyataan, inovasi pengajaran dan pembelajaran dalam kelas dan peranan guru adalah menjadi sangat penting bagi mencapai hasrat tersebut.

Teknologi Digital

Pelajar kini terdedah kepada dunia yang berasaskan teknologi digital dimana internet, pengkomputeran awan (cloud computing) dan sosial media memberi cabaran kepada sistem pendidikan formal. Perkembangan teknologi yang pantas ini memerlukan perubahan paradigma dalam kalangan guru. Adakah guru telah bersedia untuk menghadapi pelajar generasi ini? Bagaimana untuk menghasilkan pelajar yang serba boleh dalam menyelesaikan isu yang kompleks, kreatif dan inovatif? Sudah tentu perlu komitmen untuk membentuk alat pedagogi yang baru. Pendidikan perlu mengadaptasi kepada kaedah baru pengajaran selari dengan perkembangan pantas teknologi. Teknologi telah menyerap kepada sebahagian besar masyarakat dan juga dalam alam pekerjaan serta kehidupan seharian kita. Malah ada yang mengatakan kemahiran yang kita belajar dalam pendidikan formal kini sudah tidak relevan untuk masa akan datang. Adakah ini benar? Kini istilah seperti robot, kecerdasan buatan (artificial intelligence), inovasi dan teknologi disruptif sering kita dengar apabila membicarakan tentang revolusi industri ke- 4.  Adakah guru telah bersedia untuk mengintegrasi luasan realiti (augmented reality) dalam pengajaran mereka? Seperti yang kita ketahui pengintegrasian luasan realiti dalam pengajaran membolehkan pelajar memahami sesuatu konsep dengan lebih baik.

Pendekatan Pengajaran

Zaman guru sebagai sumber utama ilmu dan maklumat mungkin sudah tidak relevan masa kini. Pengajaran dan pembelajaran kini perlu penekanan kepada aspek kreatif dan inovatif. Selain itu, pendekatan pengajaran dan pembelajaran perlu kepada pendekatan berfokus kepada pelajar yang berkolaborasi dan saling bergantung antara satu sama lain. Pembelajaran aktif, pembelajaran berasaskan projek, penyelesaian masalah dan inkuiri dengan peluang untuk terlibat dengan dunia sebenar perlu menjadi amalan. Dengan berkembangnya sumber maklumat terbuka dan kandungan secara dalam talian, guru bukan lagi sebagai sumber utama maklumat. Maklumat di hujung jari ini membolehkan guru dan pelajar mengakses maklumat dengan pantas dan cepat. Ini bukan bermakna guru tidak diperlukan tetapi peranan mereka sebagai pemberi maklumat telah berubah kepada pemudahcara dan konsultatif. Pelajar kini diberi kebebasan untuk menyesuaikan proses pembelajaran mereka melalui Pembelajaran Teradun (Blended Learning), Kelas Berbalik (Flipped Classroom) dan Membawa Peranti Anda Sendiri (BYOD,Bring Your Own Device). Pembelajaran juga diperibadikan (Personalised Learning) iaitu pembelajaran disesuaikan dengan kehendak pelajar kerana mereka juga mempunyai kepelbagaian dalam pembelajaran. Pembelajaran juga kini bukan hanya tertumpu di dalam kelas tetapi boleh juga berlaku di  rumah atau dimana sahaja mereka berada. Perkara yang dinyatakan di atas memerlukan perubahan dalam peranan guru sebagai pendidik. Oleh itu, dalam konteks pelatihan guru, program-program latihan guru dipelbagai institusi perlu seiring dengan perkembangan masa kini dan sangat mendesak untuk dikemaskini bagi menghadapi revolusi baru ini.

THE ROLE OF TEACHER BELIEFS IN TEACHING MATHEMATICS

THE ROLE OF TEACHER BELIEFS IN TEACHING MATHEMATICS

The notion that mathematics teachers’ beliefs toward mathematics teaching and learning influence their teaching practice has been suggested by many researchers. Studies have shown that teachers’ beliefs about mathematics teaching and learning are mostly formed during their own schooling and are developed as a result of their own experiences as mathematics students. Their conceptions about mathematics and how it should be taught are deeply rooted and are difficult to change. In order to understand how a teacher’s belief system can significantly influence how that teacher interprets and implements curricula, it is important to distinguish between teacher beliefs and teacher knowledge. Two teachers can have similar knowledge, but use very different teaching approaches based on their differing beliefs (Ernest, 1989).

Teachers who hold the traditional absolutist view about mathematics teaching and learning are more likely to create teacher-centered instructional environment such as teaching mathematics as rules to be memorized. They emphasized performance in their classrooms rather than emphasizing learning and understanding. These teachers also gave students less autonomy and created a classroom environment where mistakes were viewed as something to be avoided rather than creating an environment where there was no risk if a mistake was made.  Traditional teaching typically begins with an explanation of whatever idea or concept on the subject being taught followed by showing students how to do the assigned exercises. Even with a hands-on activity, the traditional teacher is guiding students, telling them exactly how to use the materials in a prescribed manner. The focus of the lesson is primarily on getting answers. Students rely on the teacher to determine if their answers are correct. Student emerge from these experiences with a view that mathematics is a series of arbitrary rules, handed down by the teacher. Teachers holding constructivist views of mathematics are expected to adopt student-centered environment by allowing students to explore and interact with each other while teachers act as a facilitator. This view is in line with current reform efforts that ask teachers to lead mathematical explorations and allow students to construct meaning and understanding in mathematics.

Researchers found that the most important obstacle to reform is that teachers’ beliefs and prior experiences of mathematics and mathematics teaching are not congruent with the current approaches to teaching. Ambrose (2001) suggested several avenues for changing belief systems. The first involves the process of reflection and examination of personal beliefs. In this way, inconsistencies can be identified. The second involves making connections among beliefs. This allows one to activate new beliefs in situations where they might not previously have been activated. Another way that belief systems can be changed is by developing a new belief that is connected to existing beliefs. The last belief change is the reversal of an existing belief. However, this type of paradigm shift is uncommon.  It should be noted that it is not easy to change the firmly held beliefs of teachers.   However, continuous effort should be made to change for the better. Teachers should be encouraged to consider instructional practices that are parallel to the current need in the teaching profession. We need greater collaboration and interaction among teachers. For the benefit of future teachers, teachers training institution should adopt the 21st-century skills in their curriculum.Konsep STEM

Kefahaman Terhadap Konsep STEM

Keprihatinan terhadap pendidikan STEM sentiasa berkembang kerana keperluan kepada kemahiran STEM untuk memenuhi cabaran ekonomi semakin mendesak. Untuk terus melonjakkan daya saing negara terutamanya di peringkat global, pendidikan STEM perlu terus di terokai. Negara masih memerlukan kepakaran dan kemahiran yang berteraskan bidang STEM. Minat terhadap Sains dan Matematik dalam kalangan murid sekolah boleh dicetuskan kembali melalui pendidikan STEM. Oleh itu, banyak pihak kini berminat dengan pendidikan STEM. STEM adalah akronim kepada Sains, Teknologi, Engineering dan Matematik. Bagaimanapun, terdapat pelbagai interpretasi oleh pendidik dan orang awam tentang Pendidikan STEM itu sendiri.Pelbagai Interpretasi Pendidikan STEMTerdapat pihak yang mengatakan pendidikan STEM berkait dengan perubahan keadaan bilik darjah daripada pengajaran pasif kepada pengajaran aktif, pembelajaran inovatif serta juga melibatkan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). Ada juga mengatakan STEM adalah pengajaran yang melibatkan subjek-subjek Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik dan secara realitinya tiada kaitan antara subjek.  Pendidikan STEM dilihat sebagai memberi fokus kepada peningkatan Sains dan Matematik sebagai disiplin yang terasing. Malah ada yang melihat pendidikan STEM itu hanya melibatkan elemen teknologi sebagai teras utama. Jelas terdapat pelbagai interpretasi mungkin juga kekeliruan tentang pendidikan STEM. Jadi apakah interpretasi yang sebenar?Definisi Masa kini Pendidikan STEMMungkin rujukan berikut boleh memberi gambaran tentang pendidikan STEM yang diamalkan masa kini. Moore et al (2014) mendefinisikan pendidikan STEM bersepadu sebagai “satu usaha untuk menggabungkan semua atau sebahagian empat disiplin Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan matematik kepada satu kelas, unit atau pelajaran yang berasaskan hubungan antara subjek dan masalah dunia sebenar”. Sneideman (2013) berpandangan bahawa STEM adalah suatu falsafah atau cara berfikir, di mana beberapa mata pelajaran iaitu Sains, Matematik, Kejuruteraan dan Teknologi diintegrasikan menjadi satu bidang pendidikan yang dianggap sesuai dan relevan untuk diajarkan di sekolah kerana ia menekankan aspek amali dan realiti. Kelly dan Knowles (2016) pula memberi definisi pendidikan STEM sebagai satu pendekatan pengajaran kandungan STEM dalam dua atau lebih domain STEM dalam konteks autentik dengan tujuan untuk menghubungkan subjek berkaitan bagi meningkatkan pembelajaran pelajar. Dengan kata lain pendidikan STEM tidak berdiri sendiri atas disiplin yang terasing antara satu sama lain, ia adalah integrasi antara disiplin yang berteraskan dunia sebenar. Ini juga bermaksud kelas tradisional yang berorientasikan pemusatan guru perlu diubah kepada yang berasakan inkuiri dan penyelesaian masalah di mana pelajar belajar untuk mencari penyelesaian kepada masalah dunia sebenar. Walaupun integrasi kandungan STEM itu mungkin sukar untuk sebahagian guru untuk melaksanakannya tetapi kefahaman tentang konsep pendidikan STEM itu perlu diambil kira. Kerjasama antara pendidik dengan NGO dan industri boleh dimanfaatkan bagi menjalankan aktiviti STEM agar hala tuju pendidikan STEM dapat memenuhi keperluan negara pada masa hadapanLawatan ke Timor Leste

CATATAN RINGKAS LAWATAN KE TIMOR LESTE

penyelidik

Baru-baru ini (bulan November 2017) saya berkesempatan untuk melawat Timor Leste bersama sekumpulan penyelidik UKM di bawah Projek UNESCO. Tujuan lawatan adalah untuk menilai pelaksanaan kurikulum Sains dan Matematik Gred 7 hingga 9, Timor Leste yang dibiayai oleh dana KOICA (Korean International Cooperation Agency) dibawah naungan UNESCO. Kami dikehendaki menemuduga dan mendapatkan maklumat daripada pegawai Kementerian Pendidikan, staf TimorLesteNational Commission for UNESCO, staf SESIM (Pusat Sains dan Matematik, Timor Leste), pengetua/guru besar sekolah, guru-guru serta murid-murid.

Prasarana sekolah

sekolah3

Apa yang menarik ialah walaupun prasarana dan persekitaran sekolah tidaklah begitu hebat seperti kita, semangat guru-gurunya tetap tinggi untuk mendidik anak bangsa. Papan hitam masih digunakan secara meluas di sekolah. Kawasan sekolahnya sempit dan terhad. Mereka hanya mempunyai satu makmal Sains di Dili yang dibiayai oleh pihak KOICA dan UNESCO. Saya dapati guru-gurunya amat berdedikasi, rajin dan positif terhadap masa depan mereka. Jangan terkejut jika saya katakan purata gaji guru mereka adalah sekitar USD300 dan kebanyakan mereka hanya mempunyai motosikal sebagai kenderaan untuk ke sekolah.

Lawatan ke Sekolah

bilik guru

Kami sempat melawat beberapa buah sekolah di luar Dili. Sekolah yang kami lawati itu berada lebih kurang 40 km daripada Dili dan untuk sampai ke situ melalui jalan pantai. Setiap sekolah mempunyai uniform yang tersendiri. Saiz kelas adalah antara 50 hingga 70 orang sekelas. Memanglah saiz kelasnya besar tetapi bagi guru mereka telah biasa dengan keadaan demikian dan mampu mengawalnya dengan baik. Sekolah mereka juga mempunyai Bilik Guru sepunya. Bahasa rasmi yang digunakan dalam kelas adalah bahasa Portugis, tetapi digunakan juga bahasa tempatan Tetum bagi menjelaskan sesuatu konsep. Daripada pemerhatian rambang, saya dapati murid-muridnya amat berdisiplin. Sekolah yang kami lawati itu populasinya sekitar 2000 orang pelajar. Saya terserempak juga dengan seorang guru daripada Portugal dan menanyakan peranan beliau. Beliau menyatakan yang beliau ditugaskan membantu dari aspek Bahasa Portugis.

Kurikulum Sains dan Matematik

guru2

Dalam kurikulum baru Sains dan Matematik Gred 7 hingga 9, kaedah pengajaran adalah penekanan kepada aplikasi dan aspek kontekstual dalam subjek sains dan matematik. Buku teks lama yang menekankan teori telah dimasukkan contoh-contoh tempatan dalam penjelasan konsep serta aspek aplikasi dalam kehidupan seharian. Guru-guru di sekolah telah dilatih oleh SESIM bagi meningkatkan kemahiran dan pengetahuan mereka dalam pengajaran subjek Sains dan Matematik.

Rumusan

Semangat dan dedikasi guru mereka amat saya hargai walaupun dalam prasarana yang boleh dikatakan begitu daif. Saya percaya dalam masa terdekat Timor Leste akan berjaya dalam bidang pendidikan setara dengan rakan-rakan mereka dalam negara ASEAN.

GURU MATEMATIK EFEKTIF MURID AKTIF

GURU MATEMATIK EFEKTIF MURID AKTIF

Peranan seorang guru sangat penting di dalam kelas bagi menarik minat murid untuk belajar. Guru bukan sahaja mengajar dan menerangkan sesuatu konsep kepada muridnya malah juga berperanan sebagai insan pendidik yang sentiasa memberi galakan dan motivasi untuk mereka terus belajar. Sebagai seorang guru matematik, pengajaran matematik perlu menekankan pemahaman konsep dan penguasaan kemahiran dalam bidang seperti nombor, bentuk dan ruang, dan perkaitan serta penggunaan matematik untuk menyelesaikan masalah dalam pelbagai situasi. Selain itu, seorang guru juga harus mempunyai kemahiran menggunakan strategi kognitif peringkat tinggi dalam pengajarannya.

Penguasaan Konsep

Seterusnya, pengajaran guru yang berkesan sering dikaitkan dengan persekitaran yang kondusif, menggalakkan murid berfikir, menyoal dan menyelesaikan masalah serta memahami konsep. Suasana pengajaran yang kondusif dapat menggalakkan penglibatan aktif murid dan meningkatkan kemahiran berfikir pada aras yang tinggi. Jika anda seorang guru matematik, anda perlu memahami dan menguasai sepenuhnya setiap konsep dan kemahiran dalam matematik. Guru perlu mengetahui bagaimana konsep dan kemahiran tersebut boleh disampaikan kepada murid dengan cara yang terbaik supaya pembelajaran berlaku dengan mudah, bermakna dan menyeronokkan. Penguasaan guru dalam konsep matematik juga berkait rapat dengan kefahaman murid terhadap sesuatu konsep. Ini bermakna murid akan lebih faham jika diajar oleh guru yang menguasai konsep matematik.

Latihan Guru Berterusan

Sehubungan dengan itu, pelbagai program telah diadakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bagi memastikan guru sentiasa menerima pengetahuan terkini dan menguasai kemahiran tertentu untuk meningkatkan lagi kualiti pengajaran. Antara usaha kementerian dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 ialah meningkatkan kualiti Continuing Professional Development (CPD) mulai 2013 dengan menumpukan keperluan individu dan latihan berasaskan sekolah. Guru akan menerima latihan komponen teras dan elektif di sekolah bagi meningkatkan lagi tahap kemahiran selaras dengan tahap kecekapan yang jangkakan daripada seseorang guru. Oleh itu, guru diharap dapat memberi fokus ke atas fungsi pengajaran teras mulai 2013 dengan mengurangkan beban pentadbiran.

Pengajaran Berpusatkan Murid

Pada hari ini strategi pengajaran yang menumpukan kepada pengajaran berpusatkan murid amat digalakkan semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Guru akan melibatkan murid secara aktif. Ini bermakna guru berperanan sebagai fasilitator bagi membantu murid menyelesaikan masalah semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Pengajaran yang baik adalah pengajaran yang menggalakkan pemahaman konsep dan prosedur matematik. Strategi yang telah dirancang dengan baik akan membawa prestasi yang dikehendaki. Seseorang guru perlu mempunyai sifat kreatif yang boleh dibina melalui pengalaman mereka sedia ada. Unsur-unsur kreatif perlu diterapkan dalam prinsip pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan guru, persekitaran dan strategi pengajaran. Guru perlu berilmu, berinisiatif dan memahami keperluan pengajaran dan pembelajaran matematik masa kini.

Kecekapan Matematik

Kecekapan matematik berikut perlu ada pada seorang guru bagi mencapai matlamat pengajaran yang efektif iaitu pemahaman konseptual, kemahiran prosedural, kecekapan strategik, penaakulan adaptif dan disposisi produktif. Pemahaman konseptual mengandungi aspek gabungan konsep matematik, operasi dan hubungan yang terdapat dalam matematik. Manakala kemahiran prosedural merupakan kebolehan untuk melaksanakan prosedur matematik secara tepat, fleksibel dan bersesuaian. Seterusnya, kemahiran strategik merujuk pada kebolehan membuat formulasi, perwakilan dan menyelesaikan masalah matematik. Penaakulan adaptif merujuk kepada keupayaan pemikiran logik, refleksi, penjelasan dan justifikasi. Disposisi produktif pula merupakan kemahiran yang melihat kepentingan dan kebergunaan matematik dan dihubungkan dengan kepercayaan terhadap usaha yang bersungguh-sungguh serta efikasi kendiri. (Sumber National Research Council, USA). Pengajaran yang baik akan diperoleh oleh guru seandainya gabungan kelima-lima kecekapan tersebut ada pada guru tersebut.

Oleh itu, cabaran yang dihadapi oleh seorang guru memang memerlukan komitmen dan kesabaran yang tinggi. Kaedah pengajaran yang sesuai menjadi keperluan guru untuk digunakan dalam kelas matematik. Ini adalah bersesuaian dengan tumpuan pendidikan masa kini iaitu ke arah kemahiran abad ke 21.

KEPERLUAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU

KEPERLUAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU

Program perkembangan profesional guru dalam perkhidmatan bagi meningkatkan pengetahuan kandungan dan kemahiran pedagogikal guru sememangnya diperlukan. Bagaimanapun terdapat kajian mengatakan guru tidak pernah atau jarang mengikutinya. Perkembangan profesional guru mesti mendukung pelbagai peluang yang membenarkan guru berkongsi apa yang mereka tahu dan apa yang mereka ingin belajar. Pentadbiran di sekolah dan daerah perlu tahu dahulu keperluan guru sebelum menyediakan sumber bagi perkembangan guru. Perkembangan professional guru mestilah dihalakan kepada keperluan dan keprihatinan guru bagi setiap tahap kepakaran yang berbeza. Pada masa kini, guru sentiasa didedahkan dengan pelbagai pendekatan baru dan dijangka mengaplikasikan teknik baru atau konsep dalam kelasnya. Perkembangan teknologi dan pendekatan pengajaran yang sentiasa berubah memerlukan ianya disampaikan dengan cara yang berkesan kepada guru. Ia memerlukan sokongan semua pihak bagi menjayakannya. Apatah lagi kini guru-guru diperlukan untuk mengajar dengan mengambil kira elemen Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) selain daripada mengintegrasikan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran.

Program Perkembangan Profesional

Program perkembangan professional yang terbaik bagi guru ialah dengan menyediakan peluang bagi memperkembangkan pengetahuan dan kemahiran. Selain itu, komuniti pembelajaran profesional guru-guru yang melibatkan semua guru di sekolah perlu dibina dan diteguhkan. Sediakan dan sokong peranan guru sebagai pemimpin serta galakkan mereka terlibat dalam perkembangan seluruh sekolah. Program perkembangan profesional guru juga memerlukan pentaksiran secara berterusan, membuat pembaikan dan refleksi bagi memastikan impak positif terhadap keberkesanan guru, pembelajaran pelajar, kepimpinan dan komuniti sekolah.

Sebaiknya. program perkembangan profesional menggalakkan aktiviti ”berpandu secara individu”, memberi maklum balas mengenai amalan pengajaran baru, menyediakan peluang untuk guru memberi input dan terlibat dalam program perkembangan profesional dan menyokong pendekatan inkuiri bagi menyelesaikan masalah guru dari aspek pedagogi serta membantu guru membina pengetahuan asas bagi membuat keputusan yang berkesan.

Sebagai seorang guru, guru perlu mempunyai kefahaman tentang apa yang perlu ajar dan bagaimana untuk mengajarnya. Seterusnya, perlu mempunyai pengetahuan asas, antaranya, pengetahuan kandungan, pengetahuan pedagogi umum, pengetahuan kurikulum, pengetahuan pedagogi kandungan, pengetahuan tentang pelajar, pengetahuan konteks pendidikan selain pengetahuan tentang tujuan dan nilai serta falsafah.

Memandangkan pengetahuan di atas tidak mungkin semuanya didapati semasa guru belajar di institusi pendidikan atau universiti, maka kebanyakan guru mendapat pengetahuan daripada latihan semasa perkhidmatan. Banyak hasil positif yang dilaporkan oleh guru selepas menghadiri program perkembangan profesional, mereka telah berubah serta meningkatkan pengetahuan dan pendekatan pengajaran mereka.

Strategi-Strategi Untuk Perkembangan Profesional

Kebanyakan program perkembangan profesional menggunakan pelbagai bentuk strategi bagi melatih guru. Bagi tujuan membina pengetahuan guru, antara strategi yang dicadangkan ialah melibatkan jenis pembelajaran yang dijangka menjadi amalan dengan pelajarnya; penglibatan dalam bengkel, kursus, seminar; berinteraksi secara perseorangan atau melalui elektronik dengan guru lain bagi membincangkan topik-topik yang mempunyai minat bersama; dan menggunakan pelbagai bentuk teknologi untuk belajar kandungan dan pedagogi.

Bagi tujuan menterjemah teori kepada amalan, guru-guru digalakkan membina bahan bantu pengajaran dan strategi yang baru bagi memenuhi kehendak pembelajaran pelajar. Untuk menghasilkan kesan yang lebih baik ianya memerlukan penglibatan guru secara sukarela, mempunyai jangkaan yang jelas, mempunyai prosedur yang telah sedia baik, pengetahuan kandungan dan sokongan pentadbiran.

Bagi menggalakkan refleksi, program perkembangan profesional boleh lah menggunakan kajian tindakan, perbincangan kes, memeriksa kerja pelajar dan pemikiran pelajar serta kerja kumpulan. Bagi menyokong strategi yang digunakan guru perlu diberi akses kepada sumber-sumber penyelidikan semasa, suasana yang kondusif dan peluang untuk berkongsi amalan pengajaran mereka. Berikut adalah perkara-perkara yang perlu diberi perhatian bagi mengayakan program perkembangan profesional: (a)perlu relevan dengan pembelajaran pelajar, (b) perlu membuat penilaian selepas penglibatan mereka dalam program, (c) menggalakkan guru terlibat proses perancangan, (d)         sokongan yang sesuai daripada pihak berkaitan, (e)   perlu kepada tindakan susulan.

Bagaimanapun, perlu diingat bahawa melalui perkembangan profesional sahaja tidak boleh memenuhi usaha perubahan jika guru tidak berminat atau tidak memberi kerjasama. Program perkembangan staf perlu dikembangkan di sekolah dengan mengambil kira keperluan dan kehendak guru. Guru perlu kepada perubahan dalam amalan pengajaran dan pembelajaran di kelas sesuai dengan kehendak pendidikan di abad ke-21. Dengan itu, maklumat yang tepat tentang kehendak dan keperluan guru adalah penting supaya sesuatu program perkembangan staf lebih berkesan.