Sebagai pelajar Sarjana Muda Matematik & Sarjana Pendidikan Matematik di USA (1983-1986)

Selepas tamat pengajian Ijazah Sarjanamuda dalam bidang matematik pada tahun 1984 (tamat Ijazah Sarjana Muda dalam tempuh dua tahun sahaja kerana dapat transfer credit daripada ITM) di Indiana State University saya balik ke Malaysia untuk berkahwin. Isteri saya pada masa itu bertugas sebagai tenaga pengajar di Kolej MARA Seremban. Beliau balik dulu ke Malaysia selepas tamat pengajian di peringkat Ijazah Sarjana Matematik . Isteri saya pergi ke USA lebih dahulu daripada saya, iaitu beliau pergi selepas tamat pengajian Tingkatan 5 (MCE 1978), di Temenggong Ibrahim Girl School (TIGS), Batu Pahat. Menamatkan Ijazah…

Read More

BUDAYA PENYELIDIKAN GURU DI SEKOLAH. ISU DAN CABARAN GURU UNTUK MENJALANKAN PENYELIDIKAN

BUDAYA PENYELIDIKAN GURU DI SEKOLAH. ISU DAN CABARAN GURU UNTUK MENJALANKAN PENYELIDIKAN Penyelidikan adalah salah satu kemahiran yang perlu dikuasai oleh guru agar kualiti pendidikan dapat dicapai bagi memenuhi hasrat dan kehendak negara. Penyelidikan merupakan suatu usaha yang sistematik untuk mendapatkan jawapan kepada suatu masalah. Biasanya, penyelidikan dilakukan apabila ada masalah, isu dan keperluan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Konsep guru sebagai penyelidik turut dibahaskan dalam literatur pendidikan guru, terutamanya berkaitan dengan reformasi pendidikan dan peningkatan profesionalisme guru. Secara umumnya, penyelidikan dilakukan dengan bertujuan untuk menyelesaikan suatu masalah. Kepentingan PenyelidikanTrend globalisasi…

Read More