Pelajar PhD dibawah penyeliaan saya

Sehingga saya bersara pada 8 Mei 2019, seramai 21 orang pelajar PhD dibawah penyeliaan saya telah berjaya menamatkan pengajian masing-masing di Fakulti Pendidikan UKM